TOM d.d. Uskoplje
BiH 70280 Uskoplje-G.Vakuf
Branitelja Domovine bb

tel: ++387 30 494 160
fax: ++387 30 494 162
e-mail: tom@tel.net.ba

 


SUSTAVI UPRAVLJANJA

TOM ima utvrđene i primjenjuje slijedeće sustave upravljanja:


Politika upravljanja kvalitetom temelji se na sljedećim načelima:


1. Dobro razumijevanje postavljenih zahtjeva kupca temelj je izgradnje kvalitetne usluge.

2. Prilikom preispitivanja ugovora, pomažemo kupcima zajedničkim traženjem najoptimalnijih rješenja.

3. Stalna edukacija zaposlenih usmjerava tvrtku da je sposobna odgovoriti zahtjevima tržišta.

4. Poštivanje međunarodnih normi i stalno usavršavanje za dostizanje istih trajna je orijentacija tvrtke.

5. Izgradnja dugoročnih partnerskih odnosa sa dobavljačima, koji su u stanju odgovoriti sve složenijim
zahtjevima međunarodnog tržišta.

6. Rok realizacije ugovora je uvjet opstanka na tržištu nosivih i tehnoloških čeličnih konstrukcija i tehnološke opreme. Stalno razvijanje kadrova, metoda, tehnologija i operativnog menadžmenta glavni je preduvjet za ispunjavanje rokova.

7. Proširenje suradnje i kooperacije sa renomiranim proizvođačima iz naše branše.

8. Kontinuirano podizanje životnog standarda i sigurnosti radnika, te time jačamo i njihovu privrženost tvrtki.

9. Bez povreda na radu, uz stalna poboljšanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

10. Ispunjavanje svih zakonskih obaveza i zahtijeva naših kupaca i svih zainteresiranih strana prema zaštiti
zdravlja i sigurnosti na radu, te zaštiti okoliša.

11. Čista i zdrava radna sredina potiče zainteresiranost i razvoj naše radne snage.

12. Sprječavanje nastanka bilo kakvog onečišćenja okoliša kao posljedice našeg djelovanja, kao i naših
proizvoda i usluga.

 

Deklaracija politike održivog razvoja

Djelatnosti i namjere TOM-a vezane su za stvaranje dodane vrijednosti u proizvodnji i montaži nosivih i tehnoloških čeličnih konstrukcija i tehnološke opreme na međunarodnom tržištu, uz punu orijentiranost na zadovoljstvo naših partnera. Pružanje cjelokupne usluge infrastrukturnim djelatnostima zadaća je TOM-a, koja se zasniva na načelima poslovne izvrsnosti i vrhunske kvalitete. Svjesni svoje odgovornosti i svoga utjecaja na velik broj poslovnih subjekata kao i na javnost, kao jedna od vodećih tvrtki u Bosni i Hercegovini i regiji u proizvodnji i montaži nosivih i tehnoloških čeličnih konstrukcija i tehnološke opreme, prihvaćamo i podržavamo principe održivog razvoja kao jedno od svojih temeljnih opredjeljenja. Odgovorno upravljanje pitanjima okoliša te racionalnim gospodarenjem imovinom i otpadom, te smanjenjem potrošnje prirodnih resursa, u skladu sa zakonskom regulativom i ostalim zahtjevima primjenjivim na područje svog djelovanja, uz korištenje ekološki prihvatljivih tehnologija i procesa obveza je i stalna zadaća TOM-a. Svi zaposlenici TOM-a odgovorni su učiniti sve kako bi zaštitili sebe, svoje radne kolege, opremu i proizvode. Kvaliteta + Disciplina + Efikasnost formula je uspjeha.